Zdravý růst

Zdravý růst

Preventivní program
Zdravý růst

Preventivní prognostický programý zaměřené na děti a mládež.

Zdravý rust nabízíme ve variantě
- Zdravý růst - 1.890,- Kč

Součástí tohoto programu jsou:
- Růstová anamnéza a data (dle očkovacího průkazu)
- RTG ruky + zapěstí metodou TW3
- Sexuální markry dle Tannera
- Stanovení růstové prognózy
- Pro větší přesnost doporučujeme opakovat po 6 měsících.

Podmínkou je rozvinutá puberta

Rezervovat termín - v tuto chvíli přijímáme pouze telefonické rezervace.
(Volejte 775 761 730 nebo 778 080 213)