Moderní medicína je a stále více bude založena na prevenci

Prevencí (z lat. praevenire) dnes rozumíme soubor opatření, která mají předcházet vzniku nějakého nežádoucího jevu, v našem případě projevu nemoci. Sekundární prevence se pak snaží příslušné negativní projevy nemoci včas zachytit a zabránit jejich prohloubení.

Sport a to zvláště sport vrcholový může, a to zvláště při ne zcela správném vedení, vést k vážnému poškození rostoucího, vyvíjecího se organismu.

Všeho toho jsme si byli vědomi při realizaci myšlenky preventivních programů, které od tohoto roku běží ve FN Brno - PDM, které jsou určeny především mladým, výkonostním sportovcům.

MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D.

Preventivní programy

  • Zdravá záda
  • Zdravá strava
  • Zdravá kůže
  • Zdravé rodičovství
  • Zdravý manager
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé srdce
  • Zdravý sportovec
  • Zdravý růst
  • Screening